مروری بر صنعت کفش ترکیه

 تلاش های اولیه برای مدرنیزه کردن صنعت چرم در دهه هفتاد آغاز شد، اما پیشرفت های اساسی در قیاس واقعی صنعتی تنها در اواسط دهه ۸۰ آغاز شد.

تلاش های اولیه برای مدرنیزه کردن صنعت چرم در دهه هفتاد آغاز شد، اما پیشرفت های اساسی در قیاس واقعی صنعتی تنها در اواسط دهه ۸۰ آغاز شد. این بخش در سال های اخیر رشد بسیار سریعی داشته است. در حال حاضر، سه منطقه ویژه اقتصادی مربوط به چرم در ترکیه وجود دارد و کار تکمیل کارخانجات عمل آوری آب زاید تولیدی در این مناطق ویژه به پایان رسیده است. به علاوه ۸ منطقه ویژه صنعت چرم در دست ساخت و ساز است. تولیدات این بخش مطابق استانداردهای بین المللی است و نسبت به سلامت و محیط زیست بسیار حساس است. ۹۰ درصد از تولیدات براساس استانداردهای زیست محیطی و سلامتی پایه ریزی شده است.

چرم یکی از بخش های مهم صادراتی ترکیه محسوب می شود. ارقام صادرات بخش چرم در سال ۲۰۰۲، ۶۴۳ میلیون دلار بوده است.