نکات کلیدی در انتخاب کفش

با رعايت چند نکته کليدي هنگام انتخاب کفش سلامتي پاهاي خود را تضمين کنيد:

1-کفشي بخريد که با فرم طبيعي پاهاي شما مطابقت داشته باشد.

2-پاها بطور طبيعي در ساعات انتهايي روز اندکي ورم ميکنند به همين خاطر بهترين زمان براي اندازه کردن کفش عصر و پس از غروب آفتاب است.

3- سايز درج شده بروي کفش را ملاک قرار ندهيد چراکه قابل اطمينان نيستند.

4-خريد کفش تنگ به اميد اينکه پس از مدتي جا باز خواهد کرد يک اشتباه محض است. هيچگاه يک کفش تنگ را خريداري نکنيد.

5- کف کفش ميبايست محکم و قابل انعطاف باشد و سطح آجداري نيز داشته باشد. خود کفش نيز بايد سبک باشد.

6- از به پا کردن کفشهاي پاشنه بلند به مدت طولاني خودداري کنيد. کفشهاي پاشنه بلند لغزيدن و بزمين خوردن، درد کمر و پا و تغيير در فرم پا را بدنبال دارند. سعي کنيد پاشنه کفشتان از 4 سانتي متر بلند تر نباشد. همچنين پاشنه هاي عريض تر نسبت به پاشنه هاي نوک تيز و باريک مناسبتر ميباشند.

7-هنگام امتحان کفش توجه داشته باشيد که پاشنه پاهاي شما نبايد درون کفش بلغزد.

9- سايز پاهاي شما با افزايش سن، تغيير وزن و يا در دوران بارداري تغيير ميکند. بنابراين هنگام خريد کفش نو به سايز پاهاي پيشين خود اتکا نکنيد.

10-در اغلب افراد سايز يکي از پاهايشان با پاي ديگر متفاوت ميباشد. بنابراين در انتخاب کفش پاي بزرگتر را ملاک انتخاب قرار دهيد.

11-کفش اندازه کفشي است که هنگامي که شما ايستاده ايد  ميان نوک بزرگترين انگشت پا (معمولا شست پا) و انتهاي کفش حداقل يک سانتي متر فاصله وجود داشته باشد و شما قادر باشيد انگشتان پاي خود را آزادانه تکان دهيد. همچنين به قوس کف پا نيز توجه کنيد .

12-براي امتحان کردن کفش حتما بندهاي کفش را بطور کامل ببنديد و سپس بايستيد و چند قدم راه برويد تا کاملا از اندازه بدن کفش اطمينان حاصل کنيد.

13-از خريد کفشهاي پنجه باريک تا حد امکان خودداري کنيد چراکه اينگونه کفشها انگشتان پا را تحت فشار قرار داده و بد فرم ميکند.

14- کفشهاي تخت، لژ دار و يا پاشنه کوتاه هم راحت ترند و هم ايمن تر.

15- در هنگام انتخاب کفش به نوع جورابي که عادت به پوشيدن داريد نيز توجه کنيد. و هنگام خريد نيز همان جوراب را به پا داشته باشيد.

16- عوارض پوشيدن کفشهاي تنگ شامل: پينه پا، ميخچه، دردهاي مفاصل، درد زانوها و پاشنه پا و خستگي زود رس ميباشد.

17-به پا کردن کفشهاي گشاد نيز سبب ميگردد تا پاها تاول بزنند و فرد از تعادل کافي هنگام راه رفتن برخوردار نباشد.

18- از فروشگاههايي خريد کنيد که تنوع کفش در آنها بالاست تا محدوديت انتخاب نداشته باشيد.

19-تحت تاثير صحبتهاي فروشنده قرار نگيريد آنها شما را ترغيب ميکنند تا هر کفش تنگ و نامناسبي را خريداري کنيد. اما شما با صبر و حوصله کفش راحت و اندازه پاهاي خود را انتخاب کنيد.

20-چرم بهترين رويه کفش محسوب ميگردد چراکه مانند پوست تنفس کرده و تهويه دارد.

21-کفشي بخريد که بتوانيد سايز آن را اندکي تغيير دهيد يعني کفشهاي بند دار و يا سگک دار.

22- آستر و پوشش درون کفش ميبايست نرم، فاقد درز و هر گونه برآمدگي باشد.

23- شما قادر ميباشيد طبق فرمول زير سايز کفش خود را بدست آوريد. ابتدا ميبايست طول پاي خود را اندازه گيري کنيد (از نوک بلندترين انگشت پا (معمولا شست پا) تا پشت پاشنه پا):

سايز کفش=‌]طول پا(سانتي متر)+2 سانتي متر‍[  * 1.5

ايـن فـرمـول سـايـز کـفـش اروپايي را مشخص مي کند که با سايز کـفشـهاي کشورمان هماهنگي دارد. نمودار زير نيز مقياس اندازه گـيـري سـايز کفش را در کشورهاي مختلف مقايسه مي کـنـد اما تـوجه داشته باشيد که بهتر است به اندازه بودن کفش توجه کنيد و نه به سايز آن