تخفیفهای پلکانی شگفت انگیز پادوس تا 50% را از دست ندهید.یک فرصت استثنایی خرید
تخفیفهای پلکانی شگفت انگیز پادوس تا 50% را از دست ندهید.یک فرصت استثنایی خرید

ضمانت کالا

ضمانت کالا پادوس به این صورت است که در صورت معیوب بودن کالا پس از تایید توسط کارشناسان پادوس، کالا همان روز به مشتری ارسال می شود، اما در صورت اشتباهات کاربری مانند، انتخاب اشتباه سایز، انتخاب اشتباه رنگ و موارد مشابه، پس از تایید توسط کارشناسان پادوس جنس برگردانده شده و هزینه بر عهده ی مشتری خواهد بود.