تخفیفهای پلکانی شگفت انگیز پادوس تا 50% را از دست ندهید.یک فرصت استثنایی خرید
تخفیفهای پلکانی شگفت انگیز پادوس تا 50% را از دست ندهید.یک فرصت استثنایی خرید

نوحه ترکی حسین گلدی کربلایه قوناق به مناسبت ماه محرم

نوحه ترکی حسین گلدی کربلایه قوناق به مناسبت ماه محرم

نوحه ترکی حسین گلدی کربلایه قوناق به مناسبت ماه محرم

متن ترجمه فارسی شعر نوحه حسین گلدی:

 1. حسین گلدی کربلایه قوناق، گوزلرونن ایراق، یا رسول الله (حسین(ع) آمدی کربلا به میهمانی، به دور از چشمان تو، یا رسول الله)
 2. ئولوب عطشان فاطمه بالاسی، دوشدی ائلدن اوزاق، یا رسول الله (شهید شد فرزند فاطمه(س) با لب تشنه، از امت خود دور افتادی، یا رسول الله)
 3. محرمده قان گلر جوشه، دوشر یاده قبر شش گوشه، یا رسول الله (در محرم خون به جوش می آید، یاد قبر شش گوشه می افتد، یا رسول الله)
 4. حسینون قوربان اولوم آدینا (حسین(ع)، که قربان نامت شوم)
 5. بیزلره آدین مادرئورگتدی (نامت را مادرمان به ما یاد داد)
 6. ولادتده جبرئیل امین (در هنگام تولدت جبرئیل امین)
 7. گاهواره سینی گلدی ترپتدی (آمد گهواره اش را تکان داد)
 8. ولی بیلمم کربلاده نیه (ولی نمی دانم چرا در کربلا)
 9. سینه سین بوغازین شمره گورستی (سینه اش را به شمر نشان دادی)
 10. معاذالله آللاهین قانینی (پناه می برم به خدا که خون خدا را)
 11. توکدو اهل عراق یا رسول الله (اهل عراق ریختند یا رسول الله)
 12. حسین گلدی کربلایه قوناق، گوزلرونن ایراق، یا رسول الله (حسین(ع) آمدی کربلا به میهمانی، به دور از چشمان تو، یا رسول الله)
 13. ئولوب عطشان فاطمه بالاسی، دوشدی ائلدن اوزاق، یا رسول الله (شهید شد فرزند فاطمه(س) با لب تشنه، از امت خود دور افتادی، یا رسول الله)
 14. محرمده قان گلر جوشه، دوشر یاده قبر شش گوشه، یا رسول الله (در محرم خون به جوش می آید، یاد قبر شش گوشه می افتد، یا رسول الله)
 15. سلام اولسون قانلی لبلره کی (سلام بر آن لب های خونین که)
 16. ایستیدن قورودی سو کنارینده (در کنار آب از شدت گرما خشک شدند)
 17. دیللر سو مهر فاطمه دی (می گویند آب مهریه حضرت فاطمه(س) است)
 18. قالدی اجنبی لر اختیارینده (اما در اختیار اجنبی ها ماند)
 19. حسینون بیر صود امربالاسین (طفل شیرخوار حسین (ع) را)
 20. تشنه اوخلادیلار قان دیارینده (لب تشنه در دیار خون هدف تیر قرار دادند)
 21. یارالی قوش تک بلکده بالا (مانند پرنده ای زخمی در قنداق)
 22. چالدی هی ال ایاق یا رسول الله (مدام دست و پا زد یا رسول الله)
 23. حسین گلدی کربلایه قوناق، گوزلرونن ایراق، یا رسول الله (حسین(ع) آمدی کربلا به میهمانی، به دور از چشمان تو، یا رسول الله)
 24. ئولوب عطشان فاطمه بالاسی، دوشدی ائلدن اوزاق، یا رسول الله (شهید شد فرزند فاطمه(س) با لب تشنه، از امت خود دور افتادی، یا رسول الله)
 25. محرمده قان گلر جوشه، دوشر یاده قبر شش گوشه، یا رسول الله (در محرم خون به جوش می آید، یاد قبر شش گوشه می افتد، یا رسول الله)
 26. محرمده قاره پرچم اسر (در محرم پرچم سیاه به اهتزاز در می آید)
 27. سینه ده قیزیشار شیعه لر قانی (خون شیعیان در سینه شان گرم تر می شود)
 28. دولان گوزلر کربلایه باخار (چشم ها پر از اشک می شوند و به کربلا نگاه می کنند)
 29. قطره قطره آخار هر جگر قانی (خونِ جگرهایشان قطره قطره از چشم جاری می شود)
 30. همین آیدا قاره یئل اسیلوب (در همین ماه بادهای سیاه وزیدن گرفت)
 31. گویلره سپیلوب صود امر قانی (و خون طفل شیر خوار به آسمان پاشیده شد)
 32. حسین آغلوردی او حاله ولی (در حالی که حسین(ع) بر این حال گریان بود)
 33. گولدی دیلسیز اوشاق یا رسول الله (طفل بی زبان لبخند می زد یا رسول الله)
 34. حسین گلدی کربلایه قوناق، گوزلرونن ایراق، یا رسول الله (حسین(ع) آمدی کربلا به میهمانی، به دور از چشمان تو، یا رسول الله)
 35. ئولوب عطشان فاطمه بالاسی، دوشدی ائلدن اوزاق، یا رسول الله (شهید شد فرزند فاطمه(س) با لب تشنه، از امت خود دور افتادی، یا رسول الله)
 36. محرمده قان گلر جوشه، دوشر یاده قبر شش گوشه، یا رسول الله (در محرم خون به جوش می آید، یاد قبر شش گوشه می افتد، یا رسول الله)
 37. محرمده سینه لر آچیلار (در محرم سینه ها باز می شود)
 38. غملی سینه زنان دیل کباب آغلار (سینه زنان غم دار، از ته دل گریه می کنند)
 39. جینانی عشقین ستاره سینه (به عشق ستاره ی بهشت)
 40. ماه قاره گییر آفتاب آغلار (ماه سیاه می پوشد و آفتاب گریه می کند)
 41. او گوندن مین دورت یوزایلدی گئچوب (با اینکه از آن روز 1400 سال گذشته است)
 42. ایندیده بئله بیلّم رباب آغلار (اما میدانم هنوز هم رباب گریه می کند)
 43. دییردی اوغلوم گئدنده سویا (می گفت وقتی پسرم به سمت آب می رفت)
 44. ترپنوردی دوداق یا رسول الله (لب های خود را با زمزمه یا رسول الله تر می کرد)
 45. حسین گلدی کربلایه قوناق، گوزلرونن ایراق، یا رسول الله (حسین(ع) آمدی کربلا به میهمانی، به دور از چشمان تو، یا رسول الله)
 46. ئولوب عطشان فاطمه بالاسی، دوشدی ائلدن اوزاق، یا رسول الله (شهید شد فرزند فاطمه(س) با لب تشنه، از امت خود دور افتادی، یا رسول الله)
 47. محرمده قان گلر جوشه، دوشر یاده قبر شش گوشه، یا رسول الله (در محرم خون به جوش می آید، یاد قبر شش گوشه می افتد، یا رسول الله)
 48. غرض عاشورا گونی قوتاروب (سرانجام روز عاشورا به مقصودشان رسیدند)
 49. غارت اولدی حرم خیمه لر یاندی (حرم غارت شد و خیمه ها سوزانده شدند)
 50. قرا گییدی دشت کرب و بلا (دشت کربلا سیاه پوشید)
 51. اولدی شام عزا نوحه باشلاندی (عزادار شد و نوحه سر داد)
 52. یانان دیللر بیر یانان چادرا (دهان های تشنه زیر چادر سوخته ای(چادر حضرت زینت(س)) )
 53. جمع اولوبدو هامی سینه سوزاندی (همگی با سینه های داغدار جمع شدند)
 54. بالا قیزلار قورخا قورخا یاتوب (دختران با ترس و دلهره خوابیدند)
 55. قالدی زینب اویاق یا رسول الله (ولی زینب(س) بیدار ماند یا رسول الله)
 56. حسین گلدی کربلایه قوناق، گوزلرونن ایراق، یا رسول الله (حسین(ع) آمدی کربلا به میهمانی، به دور از چشمان تو، یا رسول الله)
 57. ئولوب عطشان فاطمه بالاسی، دوشدی ائلدن اوزاق، یا رسول الله (شهید شد فرزند فاطمه(س) با لب تشنه، از امت خود دور افتادی، یا رسول الله)
 58. محرمده قان گلر جوشه، دوشر یاده قبر شش گوشه،یا رسول الله (در محرم خون به جوش می آید، یاد قبر شش گوشه می افتد، یا رسول الله)
 59. نگهبانیدی همان چادرا (با همان چادر نگهبانی کردی از )
 60. مرتضی قیزی تا گلمیه دشمن (دختر مرتضی تا دشمن به سمتش نیاید)
 61. گوروب ناگه بیرسیزیلتی گلور (ناگهان شنید که صدای گریه ای می آید)
 62. گلدی سسلدی آی آغلیان کیمسن (آمد و ندا داد که ای گریان، که هستی؟)
 63. او دلخسته یانه یانه دئدی (آن دلخسته با سوز و آه گفت)
 64. چوخدو دردیم اوغولسوز ربابم من (دردم زیاد است، من رباب بی پسرم)
 65. قارانلوقدا آختاریردی گولون (در آن سیاهی شب به دنبال پسرش می گشت)
 66. دلده داغ فراق یا رسول الله (دلش سوزان از داغ فراق بود یا رسول الله)
 67. حسین گلدی کربلایه قوناق، گوزلرونن ایراق، یا رسول الله (حسین(ع) آمدی کربلا به میهمانی، به دور از چشمان تو، یا رسول الله)
 68. ئولوب عطشان فاطمه بالاسی، دوشدی ائلدن اوزاق، یا رسول الله (شهید شد فرزند فاطمه(س) با لب تشنه، از امت خود دور افتادی، یا رسول الله)
 69. محرمده قان گلر جوشه، دوشر یاده قبر شش گوشه، یا رسول الله (در محرم خون به جوش می آید، یاد قبر شش گوشه می افتد، یا رسول الله)
 70. دیه بیلّم اصغرین آناسی (می توانم بگویم مادر علی اصغر(ع))
 71. صبحه تک او گئجه ماتمه باتدی (آن شب را تنها و با ماتم به صبح رساندی)
 72. دیه بیلّم هی دئدی بالا وای (می توانم بگویم مدام فریاد می زدی ای وای پسرم)
 73. قان ایچینده ابوالفضلی آغلاتدی (و در این حال ابوالفضل را که غرق خون بود را به گریه انداختی)
 74. سوایچمیشدی صود فراهمیدی (آب خورده بودی شیر فراهم بود)
 75. سسلنوردی بالام قان ایچوب یاتدی (پسرم صدا می کرد تا اینکه با خون خودش سیراب شد و خوابید)
 76. چتیندی املیک قوزو وئره جان (نوزاد شیر خوار به سختی جان داد)
 77. لیک آنا قالا ساق یا رسول الله (تا مادر سلامت بماند یا رسول الله)
 78. حسین گلدی کربلایه قوناق، گوزلرونن ایراق، یا رسول الله (حسین(ع) آمدی کربلا به میهمانی، به دور از چشمان تو، یا رسول الله)
 79. ئولوب عطشان فاطمه بالاسی، دوشدی ائلدن اوزاق، یا رسول الله (شهید شد فرزند فاطمه(س) با لب تشنه، از امت خود دور افتادی، یا رسول الله)
 80. محرمده قان گلر جوشه، دوشر یاده قبر شش گوشه، یا رسول الله (در محرم خون به جوش می آید، یاد قبر شش گوشه می افتد، یا رسول الله)

این پست را به اشتراک گذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


برای مشاهده تخفیفهای شگفت انگیز و اختصاصی خود
ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید